Bio Moderna; Moderna; Jalta: 28.06.1932

Dny promítání (od)
Tue 28. 06. 1932
Dny promítání (do)
Mon 11. 07. 1932
Datum zveřejnění programu
Tue 28. 06. 1932
Počet promítnutí
42
Popis programu (CZ)
Zač. 1/2 5, 7, 9 1/4. - Předprodej od 3 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1932-06-28: Lidové noviny 1932-06-28 326 100
Datum zveřejnění programu 1932-06-28: Volksfreund 1932-06-28 152 100
Dny promítání (od) Volksfreund 1932-06-28 152 100
Dny promítání (do) Lidové noviny 1932-06-28 326 100
Kino Volksfreund 1932-06-28 152 100
Čísla Volksfreund 1932-06-28 152 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1932-06-28 326 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1932-06-28 326 100