Cinema elektrique; Union; Oko: 03.03.1942

Dny promítání (od)
Mon 02. 03. 1942
Dny promítání (do)
Thu 05. 03. 1942
Datum zveřejnění programu
Tue 03. 03. 1942
Počet promítnutí
8
6
Popis programu (CZ)
6 a 8 hodin.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-03-03 52 100
Počet promítnutí 8: Moravské slovo 1942-03-03 52 50
Počet promítnutí 6: Moravské slovo 1942-03-03 52 50