Avia; Slovan; Kino Avia: 22.05.1942

Dny promítání (od)
Fri 22. 05. 1942
Dny promítání (do)
Sun 24. 05. 1942
Datum zveřejnění programu
Fri 22. 05. 1942
Počet promítnutí
9
7
Popis programu (CZ)
3/4 6, 8 hod., v neděli též 1/2 4. hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-05-22 120 100
Počet promítnutí 9: Moravské slovo 1942-05-22 120 50
Počet promítnutí 7: Moravské slovo 1942-05-22 120 50