Bio Moderna; Moderna; Jalta: 14.01.1944

Dny promítání (od)
Fri 14. 01. 1944
Dny promítání (do)
Thu 03. 02. 1944
Datum zveřejnění programu
Fri 14. 01. 1944
Počet promítnutí
69
Popis programu (CZ)
3. týden ohromného úspěchu Lucerna-filmu
3. týden - neodvolatelně do čtvrtka. 3/4 4, 6, 3/4 9. Předpr. 11-12 a od 3 hod. Pozor! Od pátku: Falešná milenka
Uvádíme čes. film rež. Fr. Čápa. 3/4 4, 6, 1/4 9. V ned. též 1/2 11 a 3/4 2. Předprodej od 11-12 a od 3 hod. Zajistěte si vstupenky v předprodeji!
2. týden úspěchu čes. Lucerna-filmu
Popis programu (DE)
Premiere. 3/4 4, 6, 1/2 9, So. auch 1/2 11 u. 3/4 2 Uhr.
3. Woche.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1944-01-14 11 100
Počet promítnutí Moravské slovo 1944-01-14 11 100