Bio Moderna; Moderna; Jalta: 16.07.1942

Dny promítání (od)
Thu 16. 07. 1942
Dny promítání (do)
Sun 19. 07. 1942
Datum zveřejnění programu
Thu 16. 07. 1942
Počet promítnutí
21
12
Popis programu (CZ)
Zač.: 1/4 5., 1/2 7., 3/4 9. hod. Předpr. 3 h.
Popis programu (DE)
Beg.: 1/4 5, 1/2 7, 3/4 9. Vorverkauf ab 3 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1942-07-16: Moravské slovo 1942-07-16 167 100
Datum zveřejnění programu 1942-07-16: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-07-16 194 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1942-07-16 167 100
Dny promítání (do) 1942-07-22: Moravské slovo 1942-07-22 172 100
Dny promítání (do) 1942-07-19: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-07-19 197 100
Kino Moravské slovo 1942-07-16 167 100
Čísla Moravské slovo 1942-07-16 167 100
Popis programu (CZ) Moravské slovo 1942-07-16 167 100
Popis programu (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-07-16 194 100
Počet promítnutí 21: Moravské slovo 1942-07-16 167 100
Počet promítnutí 12: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-07-16 194 100