Cinema elektrique; Union; Oko: 24.07.1942

Dny promítání (od)
Fri 24. 07. 1942
Dny promítání (do)
Sun 26. 07. 1942
Datum zveřejnění programu
Fri 24. 07. 1942
Počet promítnutí
8
6
Popis programu (CZ)
O 6. a 8. hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-07-24 174 100
Počet promítnutí 8: Moravské slovo 1942-07-24 174 50
Počet promítnutí 6: Moravské slovo 1942-07-24 174 50