Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 31.07.1936

Dny promítání (od)
Fri 31. 07. 1936
Dny promítání (do)
Thu 06. 08. 1936
Datum zveřejnění programu
Fri 31. 07. 1936
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Moravské slovo 1936-07-31 177 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1936-07-31 177 100
Dny promítání (do) 1936-08-10: Moravské noviny 1936-08-10 182 100
Dny promítání (do) 1936-08-06: Moravské slovo 1936-08-06 182 75
Kino Moravské slovo 1936-07-31 177 100
Čísla Moravské slovo 1936-07-31 177 100