Jas Hussowitz; Jas; Bio Jas: 12.05.1944

Dny promítání (od)
Fri 12. 05. 1944
Dny promítání (do)
Thu 18. 05. 1944
Datum zveřejnění programu
Fri 12. 05. 1944
Počet promítnutí
7
Popis programu (CZ)
8 hod
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1944-05-12 112 100
Počet promítnutí Moravské slovo 1944-05-12 112 100