Avia; Slovan; Kino Avia: 18.09.1942

Dny promítání (od)
Fri 18. 09. 1942
Dny promítání (do)
Mon 21. 09. 1942
Datum zveřejnění programu
Fri 18. 09. 1942
Počet promítnutí
9
8
Popis programu (CZ)
3/4 6, 8, v neděli též 1/2 4. hod.
Zač. 6 a 8 hod.
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-09-18 222 100
Počet promítnutí 9: Moravské slovo 1942-09-18 222 50
Počet promítnutí 8: Moravské noviny 1942-09-21 223 50