Stadion; Dukla: 06.10.1942

Dny promítání (od)
Mon 05. 10. 1942
Dny promítání (do)
Thu 08. 10. 1942
Datum zveřejnění programu
Tue 06. 10. 1942
Počet promítnutí
12
9
Popis programu (CZ)
1/2 5., 1/2 7., 1/2 9. hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-10-06 237 100
Počet promítnutí 12: Moravské slovo 1942-10-06 237 50
Počet promítnutí 9: Moravské slovo 1942-10-06 237 50