Bio Moderna; Moderna; Jalta: 23.10.1941

Dny promítání (od)
Thu 23. 10. 1941
Dny promítání (do)
Wed 29. 10. 1941
Datum zveřejnění programu
Thu 23. 10. 1941
Počet promítnutí
21
Popis programu (CZ)
1/4 5., 3/4 7., 9 hod. Předprodej 11 hod., tel. 18764
10, 2, 1/4 5, 1/2 7., 3/4 9. hod. Předprodej 1/2 10. hod.
1/4 5, 1/2 7., 3/4 9.
Popis programu (DE)
1/4 5, 1/2 7, 3/4 9.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1941-10-23 250 100
Počet promítnutí Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-10-23 295 100