Jas Hussowitz; Jas; Bio Jas: 24.10.1942

Dny promítání (od)
Sat 24. 10. 1942
Dny promítání (do)
Sun 25. 10. 1942
Datum zveřejnění programu
Sat 24. 10. 1942
Počet promítnutí
4
5
Popis programu (CZ)
1/2 5., 1/2 7., 1/2 9. hod.
Zač. 8 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-10-24 253 100
Počet promítnutí 4: Moravské slovo 1942-10-24 253 50
Počet promítnutí 5: Moravské slovo 1942-10-24 253 50