Cinema elektrique; Union; Oko: 20.11.1942

Dny promítání (od)
Fri 20. 11. 1942
Dny promítání (do)
Sun 22. 11. 1942
Datum zveřejnění programu
Fri 20. 11. 1942
Počet promítnutí
8
6
Popis programu (CZ)
18 a 20 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-11-20 276 100
Počet promítnutí 8: Moravské slovo 1942-11-20 276 50
Počet promítnutí 6: Moravské slovo 1942-11-20 276 50