The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 24.09.1940

Dny promítání (od)
Tue 24. 09. 1940
Dny promítání (do)
Thu 26. 09. 1940
Datum zveřejnění programu
Tue 24. 09. 1940
Počet promítnutí
9
Popis programu (CZ)
Půl 4., 6., půl 9. hod.
Popis programu (DE)
15:30, 18, 20:30.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1940-09-24 224 100
Počet promítnutí Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-09-24 226 100