Excelsior: 20.03.1936

Dny promítání (od)
Fri 20. 03. 1936
Dny promítání (do)
Mon 23. 03. 1936
Datum zveřejnění programu
Fri 20. 03. 1936
Počet promítnutí
20
Kino
Popis programu (DE)
Vom 20. bis 24. März 1936:
Vorstell. viertel 4, viertel 6, viertel 8, viertel 10 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Dny promítání (do) 1936-03-24: Volksfreund 1936-03-20 68 100
Dny promítání (do) 1936-03-23: Moravské noviny 1936-03-23 69 100
Datum zveřejnění programu Moravské noviny 1936-03-20 67 100
Dny promítání (od) Moravské noviny 1936-03-20 67 100
Čísla Wochenschau: Volksfreund 1936-03-20 68 100
Čísla Kozák a slavík / Kosak und die Nachtigall, Der : Moravské noviny 1936-03-20 67 100
Kino Moravské noviny 1936-03-20 67 100
Popis programu (DE) Volksfreund 1936-03-20 68 100
Počet promítnutí Volksfreund 1936-03-20 68 100