Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 10.04.1919

Dny promítání (od)
Fri 11. 04. 1919
Datum zveřejnění programu
Thu 10. 04. 1919
Popis programu (CZ)
Od pátku denně.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1919-04-10: Lidové noviny 1919-04-10 100 100
Datum zveřejnění programu 1919-04-10: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1919-04-10 168 100
Dny promítání (od) Lidové noviny 1919-04-10 100 100
Kino Lidové noviny 1919-04-10 100 100
Čísla Lidové noviny 1919-04-10 100 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1919-04-10 100 100