Universum / Metro / Morava

Roky
1918 - 1953
Názvy
Bio Universum (14.12.1918 - 28.2.1934)
Bio Metro (15.11.1936 - 31.12.1948)
Morava (1.1.1949 - 31.12.1953)
Adresa kina
Nová 16 (14.12.1918 - 31.12.1953)
Kapacita (sedadla)
 • 757
  (1918)
 • 812
  (1927)
 • 780
  (1929)
 • 740
  (1933)
 • 769
  (1936)
Zvláštní poznámka
Náprava v kinematografech nemůže se vyčerpati v dvojjazyčnosti a snad v českém tekstu na prvním místě. Je třeba také nápravy vnitřní, odněmčení i filmové kvality. Již bylo dost německých nemotorných filmů přehráno za uplynulá válečná léta. Pravým osvěžením proti banálnosti hromadných scén, v nichž si právě německá kinematografie libuje, je na př. norský film, jak se můžeme přesvědčiti na právě předváděných Dětech slunce. Také americké filmy liší se velmi prospěšně od německých, o čemž lze se přesvědčit v neděli, kdy se ve prospěch Studentské kliniky hraje v Universum na Nové ulici americký film "Výstraha včas".
Kino Universum pro naše invalidy. Posádkové velitelství děkuje jménem vojínů správě českého kina "Universum" za bezplatné věnování 300 lístků k představení dne 30. t. m. pro invalidy a rekonvalescenty brněnské posádky.
Otevření českého kina v Brně. V sobotu dne 14. t. m. otevřeno bude kino "Universum" na Nové ulici čís. 16. Stane se tak po překonání mnohých překážek činěných ze strany staré obecní správy brněnské. S novou správou dostává se českému Brnu důstojného kina, které v každém ohledu bude odpovídati velkoměstským požadavkům. Bio Universum je opravdu representačním podnikem. Je největším kinem brněnským, pojme kolem 800 osob a jak ve směru architektonické výpravy, tak i po stránce uměleckého vedení bude uspokojovati požadavky nejvybranější a nejpřísnější. Vybrané prvořadé programy budou doprovázeny českými nápisy s celým uměleckým orchestrem. Bylo stále voláno po českém kinu v Brně. Nuže, zde konečně jest.
I. zvukové kino v Brně.
Čtvrť
Držitel licence (osoba)
Fantová, Eliška (od 14.12.1918)
Christ, Vojtěch (od 7.4.1944)
Podroužek, Felix (od 7.4.1944)
Adresy na mapě
Nová 16 (14.12.1918 - 31.12.1953)
49.201520868105, 16.607789613024
Dny promítání Datum zveřejnění programu Čísla
14.12.1918 - 19.12.1918 Fri 13.12.1918
17.12.1918 - 19.12.1918 Tue 17.12.1918
20.12.1918 - 23.12.1918 Fri 20.12.1918
25.12.1918 - 26.12.1918 Tue 24.12.1918
27.12.1918 - 30.12.1918 Fri 27.12.1918
31.12.1918 - 02.01.1919 Tue 31.12.1918
03.01.1919 - 06.01.1919 Fri 03.01.1919
07.01.1919 - 09.01.1919 Tue 07.01.1919
10.01.1919 - 13.01.1919 Fri 10.01.1919
14.01.1919 - 16.01.1919 Tue 14.01.1919