Dobrodruzi ve fraku / Gauner im Frack

Název (CZ)
Dobrodruzi ve fraku
Název (DE)
Gauner im Frack
Popis čísla (CZ)
Rozmarná komedie o 7 dílech. V hlavních úlohách Pavel Heideman, Nils Aster, Mary Kiciová.
Popis čísla (DE)
Eine ergötzliche Komödie in 6 Akten. In den Hauptrollen Paul Heidemann, Mary Kid, Nils Asther.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Lidové noviny 1927-11-11 569 100
Žánr Komödie: Lidové noviny 1927-11-11 569 100
Žánr rozmarná komedie: Lidové noviny 1927-11-11 569 100
Popis čísla (CZ) Lidové noviny 1927-11-11 569 100
Popis čísla (DE) Lidové noviny 1927-11-11 569 100