Im Kampfe mit dem Wölfen; Nördlich von Yukon

Název (DE)
Im Kampfe mit dem Wölfen
Nördlich von Yukon
Popis čísla (DE)
Ein Abenteuerfilm in 5 Akten.
Tom Mix. Ein Abenteuerfilm in 6 Akten.
Žánr
Součást programů:
Kino Dny promítání Číslo
Excelsior 19.05.1925 - 21.05.1925 Im Kampfe mit dem Wölfen; Nördlich von Yukon
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-05-19 228 100
Popis čísla (DE) Ein Abenteuerfilm in 5 Akten.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1925-05-19 228 100
Popis čísla (DE) Tom Mix. Ein Abenteuerfilm in 6 Akten.: Volksfreund 1925-05-19 116 100
Název (DE) Im Kampfe mit dem Wölfen: Volksfreund 1925-05-19 116 100
Název (DE) Nördlich von Yukon: Volksfreund 1925-05-19 116 100