The Royal Bio Co. / Elite / Kapitol / Družba

Roky
1906 - 2003
Názvy
The Royal Bio Co. (25.12.1906 - 7.9.1912)
Elite Kino (7.9.1912 - 16.1.1930)
Kino Kapitol (28.1.1930 - 31.12.1948)
Družba (1.1.1949 - 1991)
Kapitol (1991 - 2003)
Adresa kina
Kapacita (sedadla)
  • 187
    (1912)
  • 178
    (1913)
  • 799
    (1930)
Zvláštní poznámka
Kino Kapitol v projektu Domu umění města Brna, nazvaném "Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1918-1945":
http://www.bam.brno.cz/objekt/c113-palac-morava?filter=code

Největší representační kino v Brně zahájilo provoz.
Brno, 28. ledna. Počínaje dneškem zahájilo provoz největší a velkolepě po stránce representační i technické zařízené kino >>Kapitol<< v paláci Morava. Jak jsme oznámili, bylo původně stanoveno zahájení provozu v tomto kině na den 15. ledna, avšak úředně bylo zahájení provozu zakázáno, protože kino jest v hloubce 6 m 90 cm, kdežto zákon připouští hloubku nejvýše 6 metrů. Teprve novými intervencemi podařilo se České zemské péči o mládež, která jest majitelkou licence, vyvolati nové rozhodnutí ministerstva vnitra, dle něhož se provoz povoluje, poněvadž průměrná hloubka není větší než 6 metrů a protože vůbec v kinu jest takový nadpočet nouzových východů, že jakékoliv nebezpečí pro návštěvníky jest vyloučeno i kdyby kino bylo navštíveno více osobami, než jest stanoveno. V kinu >>Kapitol<<, kde jest celkem 799 sedadel, budou hrány výlučně zvukové filmy. Dnes dopoledne si kino prohlédli novináři, jímž byly předvedeny také některé scény opery Sedlák kavalír. Vnitřní zařízení jest opravdu skvělé a representativní. Hlediště jest konické, takže všichni návštěvníci budou dobře viděti. Velmi důmyslně jest zařízeno horní světlo, takže oko diváka nebude trpěti ostrými světelnými body. Technicky jest předvedený zvukový film tak dokonalý a bezvadný bez rušivých zvuků, že divák má dojem, jakoby přímo slyšel filmového umělce. Není proto divu, že v Brně jest značný zájem o nové kino. Večer o půl 10. hod. konalo se v >>Kapitolu<< představení pro pozvané hosty.
Začátky představení byly denně od 3 hodin odpoledne do 10 hod. večer každou hodinu. Ale již od 28. prosince 1906 byly začátky stanoveny na 16, 18 a 20 hod., v neděle a svátky na ½ 15, 16, ½ 18, 19 a 21 hodin. Bylo to tedy první stálé kino v Brně bez spojení s jinou atrakcí, tedy kino jak je známe dnes.
Představení byla od 16 do 22 hodin, v neděle a svátky od 11 do 12 a od 15 do 22 hodin nepřetržitě. Vstup byl možný kdykoliv. Tedy první kino s nepřetržitým programem.
Z čekárny byly odstraněny kinetoskopy, byla rozšířena šatna a bufet, zřízeny další dva východy do Pilgramovy, takže kino mělo nyní pět východů. Židle a lavice byly odstraněny, nahrazeny sklopnými sedadly a pod promítací kabinou byly zřízeny lóže. Kino mělo nyní 187 sedadel, z toho 12 v lóžích.
Počet promítacích dnů v týdnu
7
Čtvrť
Držitel licence (osoba)
Hirdt, Heinrich (od 1906)
Goldschmied, Alexandr (od 12.1.1909)
Rafael, Bohuslav (od 13.7.1909)
Mariotti, Karl (od 17.1.1911)
Schlegl, Pavel (od 14.11.1911)
Kohler, Franz (od 22.4.1912)
Adresy na mapě
49.194924489798, 16.614236298513
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Čtvrť 100
Držitel licence (společnost) Moravské slovo 1930-01-29 25 100
Zvláštní poznámka Kino Kapitol v projektu Domu umění města Brna, nazvaném "Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1918-1945": http://www.bam.brno.cz/objekt/c113-palac-morava?filter=code Největší representační kino v Brně zahájilo provoz. Brno, 28. ledna. Počínaje dneškem zahájilo provoz největší a velkolepě po stránce representační i technické zařízené kino &gt;&gt;Kapitol&lt;&lt; v paláci Morava. Jak jsme oznámili, bylo původně stanoveno zahájení provozu v tomto kině na den 15. ledna, avšak úředně bylo zahájení provozu zakázáno, protože kino jest v hloubce 6 m 90 cm, kdežto zákon připouští hloubku nejvýše 6 metrů. Teprve novými intervencemi podařilo se České zemské péči o mládež, která jest majitelkou licence, vyvolati nové rozhodnutí ministerstva vnitra, dle něhož se provoz povoluje, poněvadž průměrná hloubka není větší než 6 metrů a protože vůbec v kinu jest takový nadpočet nouzových východů, že jakékoliv nebezpečí pro návštěvníky jest vyloučeno i kdyby kino bylo navštíveno více osobami, než jest stanoveno. V kinu &gt;&gt;Kapitol&lt;&lt;, kde jest celkem 799 sedadel, budou hrány výlučně zvukové filmy. Dnes dopoledne si kino prohlédli novináři, jímž byly předvedeny také některé scény opery Sedlák kavalír. Vnitřní zařízení jest opravdu skvělé a representativní. Hlediště jest konické, takže všichni návštěvníci budou dobře viděti. Velmi důmyslně jest zařízeno horní světlo, takže oko diváka nebude trpěti ostrými světelnými body. Technicky jest předvedený zvukový film tak dokonalý a bezvadný bez rušivých zvuků, že divák má dojem, jakoby přímo slyšel filmového umělce. Není proto divu, že v Brně jest značný zájem o nové kino. Večer o půl 10. hod. konalo se v &gt;&gt;Kapitolu&lt;&lt; představení pro pozvané hosty.: Moravské slovo 1930-01-29 25 100
Zvláštní poznámka Začátky představení byly denně od 3 hodin odpoledne do 10 hod. večer každou hodinu. Ale již od 28. prosince 1906 byly začátky stanoveny na 16, 18 a 20 hod., v neděle a svátky na ½ 15, 16, ½ 18, 19 a 21 hodin. Bylo to tedy první stálé kino v Brně bez spojení s jinou atrakcí, tedy kino jak je známe dnes. : 100
Zvláštní poznámka Představení byla od 16 do 22 hodin, v neděle a svátky od 11 do 12 a od 15 do 22 hodin nepřetržitě. Vstup byl možný kdykoliv. Tedy první kino s nepřetržitým programem.: Südmährerblatt 100
Zvláštní poznámka Z čekárny byly odstraněny kinetoskopy, byla rozšířena šatna a bufet, zřízeny další dva východy do Pilgramovy, takže kino mělo nyní pět východů. Židle a lavice byly odstraněny, nahrazeny sklopnými sedadly a pod promítací kabinou byly zřízeny lóže. Kino mělo nyní 187 sedadel, z toho 12 v lóžích.: 100
Kapitol: 100
Elite Kino: 100
Kapacita (sedadla) 799: Moravské slovo 1930-01-29 25 100
Kapacita (sedadla) 170: 100
Kapacita (sedadla) 168: 100
Kapacita (sedadla) 187: 100
Kapacita (sedadla) 178: Volksfreund 100