Fantomas / Fantomas

Title (CZ)
Fantomas
Title (DE)
Fantomas
Number Description (CZ)
Největší francouzské detektivní veledílo o tajemném zločinu velkorysého typu, podle stejnojmenného kriminálního románu Pierra Souvestra a N. Allaina.
dobrodružný film
Laura La Plante
Number Description (DE)
Der erfolgreichste sensationelle Großfilm der letzten Zeit.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Genre detektivní: Lidové noviny 1933-04-28 216 100
Genre sensač. film: Volksfreund 1933-05-13 112 100
Number Description (DE) Volksfreund 1933-05-13 112 100
Number Description (CZ) Největší francouzské detektivní veledílo o tajemném zločinu velkorysého typu, podle stejnojmenného kriminálního románu Pierra Souvestra a N. Allaina.: Lidové noviny 1933-04-28 216 100
Number Description (CZ) dobrodružný film: Moravské noviny 1935-01-03 2 100
Number Description (CZ) Laura La Plante: Moravské noviny 1931-09-29 224 100
Title (DE) Volksfreund 1933-05-13 112 100
Title (CZ) Lidové noviny 1933-04-28 216 100