Knížecí dítě / Fürstenkind, Das

Title (CZ)
Knížecí dítě
Title (DE)
Fürstenkind, Das
Number Description (CZ)
Podle známé operety od Fr. Lehára. V hlavní úloze: Harry Liedtke.
Number Description (DE)
HARRY LIEDTKE
Spannendes Lustspiel nach dem gleichnamigen Operette von LEHAR.
In der Hauptrolle Harry Liedtke.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Number Description (DE) HARRY LIEDTKE Spannendes Lustspiel nach dem gleichnamigen Operette von LEHAR.: Volksfreund 1928-04-01 79 100
Number Description (DE) In der Hauptrolle Harry Liedtke.: Volksfreund 1927-12-30 305 100
Number Description (CZ) Lidové noviny 1927-12-30 657 100
Title (DE) Volksfreund 1927-12-30 305 100
Title (CZ) Lidové noviny 1927-12-30 657 100