O vlas / Um ein Haar

Title (CZ)
O vlas
Title (DE)
Um ein Haar
Number Description (CZ)
Heny Portenová.
Moderní romance o lásce a hrůze o 7 dílech. Zfilmováno podle skizzy spisovatele Hugo Bettauera. V hlavní úloze Henny Portenová.
Hana Portenová.
Number Description (DE)
Drama in 7 Akten. In der Hauptrolle Henny Porten.
Genre
Field Source Date Note Confidence level [%]
Film Lidové noviny 1926-03-02 111 100
Genre romance: Lidové noviny 1926-03-02 111 100
Genre drama: Volksfreund 1926-07-04 156 100
Number Description (CZ) Heny Portenová.: Moravské noviny 1926-03-13 59 100
Number Description (CZ) Moderní romance o lásce a hrůze o 7 dílech. Zfilmováno podle skizzy spisovatele Hugo Bettauera. V hlavní úloze Henny Portenová.: Lidové noviny 1926-03-02 111 100
Number Description (CZ) Hana Portenová.: Moravské noviny 19
Number Description (DE) Volksfreund 1926-07-04 156 100