Princ Gautama; Budha ‒ Světlo Asie / Leuchte Asiens, Die

Title (CZ)
Princ Gautama
Budha ‒ Světlo Asie
Title (DE)
Leuchte Asiens, Die
Number Description (CZ)
Původní velkolepý film, hraný domorodými herci v indických palácích a džunglích. V hlavních úlohách: Seeta Devi Himansu Ral.
Světlo Asie, neb Princ Gautama, vítěz nad utrpením, starobou a smrtí. Tento výpravný indický velkofilm, který zobrazuje život Buddhův, sehrán byl celý v Indii za režie Frant. Ostena. Dílo jest sehráno výhradně předními indickými herci. Pohádková nádhera paláců indických vládců jest v tomto filmu skvěle zachycena se vším příslušenstvím, které tvoří množství služebnictva, palácových dam, vyslanců, kněží, yoghi, jezdců, slonů, velbloudů atd. Toto neobyčejné dílo může se právem čítati k nejzajímavějším snímkům sezony.
Number Description (DE)
Ein hervorragendes Bildwerk in sechs Akten.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Film Moravské noviny 1926-03-20 65 100
Genre Lidové noviny 1926-03-19 143 100
Number Description (CZ) Původní velkolepý film, hraný domorodými herci v indických palácích a džunglích. V hlavních úlohách: Seeta Devi Himansu Ral.: Lidové noviny 1926-03-18 141 100
Number Description (CZ)
Number Description (DE) Volksfreund 1926-09-07 209 100