Svatba U bílého koníčka; Svatba u bílého beránka

Title (CZ)
Svatba U bílého koníčka
Svatba u bílého beránka
Field Source Date Note Confidence level [%]
Film Moravské noviny 1935-03-05 54 100