Šílený polibek / Tolle Kuss, Der

Title (CZ)
Šílený polibek
Title (DE)
Tolle Kuss, Der
Number Description (CZ)
Romance z jihu.
Milost. romance jihu.
V hlavní úloze lyrický tenor don José Monica.
Španělský sensační film.
199409
Number Description (DE)
144460
Field Source Date Note Confidence level [%]
Film Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Genre sensační zvukový film: Lidové noviny 1932-03-05 119 100
Genre sensační film: Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Genre dobrodružná romance: Lidové noviny 1932-09-20 477 100
Number Description (CZ) Romance z jihu.: Moravské noviny 1932-09-20 218 100
Number Description (CZ) Milost. romance jihu.: Moravské slovo 1932-09-20 183 100
Number Description (CZ) V hlavní úloze lyrický tenor don José Monica.: Lidové noviny 1932-03-05 119 100
Number Description (CZ) Španělský sensační film.: Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Number Description (DE) Volksfreund 1932-03-05 56 100
Title (CZ) Moravské slovo 1932-03-04 45 100
Title (DE) Volksfreund 1932-03-05 56 100