Takový je život; Žena v ohni / So ist das Leben; Frau im Feuer, Die

Title (CZ)
Takový je život
Žena v ohni
Title (DE)
So ist das Leben
Frau im Feuer, Die
Number Description (CZ)
Toto vynikající filmové dílo podle románu Jiřího Hirschfelda vykazuje řadu neobyčejně napínavých a skutečně znamenitých obrazů, které na diváka působí dojmem nezapomenutelným. Hlavní představitelé jsou Asta Nielsenová a Alfred Abel, jichž jména zaručují úspěch tohoto filmu.
Number Description (DE)
Roman von Georg Hirschfeld. ‒ In der Hauptrolle: Asta Nielsen.