Gardový poručík; Gardový důstojník / Gardeoffizier, Der