Kapitol; Elite Kino: 06.04.1923

Start date
Fri 06. 04. 1923
Programme publishing date
Fri 06. 04. 1923
Programme Description (CZ)
Elitní kino předvádí nádherný film.
Numbers
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date Lidové noviny 1923-04-06 171 100
Start date Lidové noviny 1923-04-06 171 100
End date Lidové noviny 1923-04-06 171 100
Cinema Lidové noviny 1923-04-06 171 100
Numbers Lidové noviny 1923-04-06 171 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1923-04-06 171 100
Note Lidové noviny 1923-04-06 171 100