The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 02.09.1932

Start date
Fri 02. 09. 1932
End date
Thu 08. 09. 1932
Programme publishing date
Fri 02. 09. 1932
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date Lidové noviny 1932-09-02 444 100
Start date Lidové noviny 1932-09-02 444 100
End date Lidové noviny 1932-09-02 444 100
Cinema Lidové noviny 1932-09-02 444 100
Numbers Lidové noviny 1932-09-02 444 100