Kino Republika: 13.03.1931

Start date
Fri 13. 03. 1931
End date
Thu 19. 03. 1931
Programme publishing date
Fri 13. 03. 1931
Number of screenings
30
Cinema
Programme Description (CZ)
Prodlouženo.
Premiéra.
Od 13. března.
Premiéra velkofilmu.
Začátek představení: 4 - 3/4 6 - 1/2 8. a 9. hod.
V neděli též o 1/2 11. a 1/2 3. hod.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-03-13: Moravské noviny 1931-03-13 61 100
Programme publishing date 1931-03-17: Moravské slovo 1931-03-17 65 100
Programme publishing date 1931-03-13: Moravské slovo 1931-03-13 62 100
Programme publishing date 1931-03-14: Lidové noviny 1931-03-14 134 100
Start date Moravské slovo 1931-03-13 62 100
End date Moravské noviny 1931-03-20 67 100
Cinema Moravské slovo 1931-03-13 62 100
Numbers Moravské slovo 1931-03-13 62 100
Programme Description (CZ) Prodlouženo.: Moravské slovo 1931-03-17 65 100
Programme Description (CZ) Premiéra.: Moravské slovo 1931-03-13 62 100
Programme Description (CZ) Od 13. března. Premiéra velkofilmu. Začátek představení: 4 - 3/4 6 - 1/2 8. a 9. hod. V neděli též o 1/2 11. a 1/2 3. hod.: Lidové noviny 1931-03-14 134 100
Number of screenings Lidové noviny 1931-03-14 134 100