Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 27.03.1931

Start date
Fri 27. 03. 1931
End date
Mon 30. 03. 1931
Programme publishing date
Fri 27. 03. 1931
Number of screenings
17
Programme Description (CZ)
Začátek: 4 - 3/4 6 - 1/2 8 a 9 1/4 hod.
Zítra o půl 3. hodině dětské představení.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-03-27: Moravské noviny 1931-03-27 73 100
Programme publishing date 1931-03-27: Moravské slovo 1931-03-27 73 100
Programme publishing date 1931-03-27: Lidové noviny 1931-03-27 158 100
Start date Moravské slovo 1931-03-27 73 100
End date Moravské noviny 1931-03-31 76 100
Cinema Moravské slovo 1931-03-27 73 100
Numbers Moravské noviny 1931-03-27 73 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1931-03-27 158 100
Number of screenings Lidové noviny 1931-03-27 158 100