Bio Dopz; Moskva; Scala: 29.05.1931

Start date
Fri 29. 05. 1931
End date
Thu 04. 06. 1931
Programme publishing date
Fri 29. 05. 1931
Number of screenings
22
Programme Description (CZ)
Představení v 5, 7, 9, sobota, neděle a svátek o 3., 5., 7. a 9. hod.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-05-29: Moravské noviny 1931-05-29 124 100
Programme publishing date 1931-05-29: Lidové noviny 1931-05-29 268 100
Programme publishing date 1931-05-29: Moravské slovo 1931-05-29 125 100
Start date Moravské slovo 1931-05-29 125 100
End date Moravské slovo 1931-05-29 125 100
Numbers Moravské slovo 1931-05-29 125 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1931-05-29 268 100
Number of screenings Lidové noviny 1931-05-29 268 100