Lidové kino; Volks Kino; Lípa; Lido bio; Lidové bio; Lidový Biograf: 19.06.1931

Start date
Fri 19. 06. 1931
End date
Thu 25. 06. 1931
Programme publishing date
Fri 19. 06. 1931
Number of screenings
22
Programme Description (CZ)
Začátek o 5., 7. a 9. hod., v neděli o 3., 5., 7. a 9. hod.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-06-19: Moravské noviny 1931-06-19 141 100
Programme publishing date 1931-06-19: Lidové noviny 1931-06-19 306 100
Programme publishing date 1931-06-24: Moravské noviny 1931-06-24 145 100
Programme publishing date 1931-06-19: Moravské slovo 1931-06-19 143 100
Start date Moravské slovo 1931-06-19 143 100
End date Moravské slovo 1931-06-19 143 100
Numbers Moravské slovo 1931-06-19 143 100
Cinema Moravské slovo 1931-06-19 143 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1931-06-19 306 100
Number of screenings Lidové noviny 1931-06-19 306 100