Stadion; Dukla: 30.06.1931

Start date
Tue 30. 06. 1931
End date
Thu 02. 07. 1931
Programme publishing date
Tue 30. 06. 1931
Number of screenings
6
Programme Description (CZ)
Jediné zvukové kino, hrající pod širým nebem.
Začátek představení v 7 hod. v sále kina, v 9 hod. venku v přírodě.
Venku lidové ceny od 3 do 6 Kč.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-06-30: Lidové noviny 1931-06-30 324 100
Programme publishing date 1931-06-30: Moravské noviny 1931-06-30 149 100
Programme publishing date 1931-07-01: Moravské slovo 1931-07-01 152 100
Start date 1931-06-30: Lidové noviny 1931-06-30 324 100
Start date 1931-07-01: Moravské slovo 1931-07-01 152 100
End date Moravské slovo 1931-07-01 152 100
Cinema Moravské slovo 1931-07-01 152 100
Numbers Moravské slovo 1931-07-01 152 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1931-06-30 324 100
Number of screenings Lidové noviny 1931-06-30 324 100