Stadion; Dukla: 20.11.1931

Start date
Fri 20. 11. 1931
End date
Thu 26. 11. 1931
Programme publishing date
Fri 20. 11. 1931
Number of screenings
22
Programme Description (CZ)
Začátek o 5, 7 a 9 hod., v neděli též o 3 hod. odp.
Prodlouženo.
Numbers
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-11-20: Lidové noviny 1931-11-20 582 100
Programme publishing date 1931-11-24: Moravské slovo 1931-11-24 272 100
Programme publishing date 1931-11-20: Moravské slovo 1931-11-20 270 100
Start date Moravské slovo 1931-11-20 270 100
End date Lidové noviny 1931-11-26 593 100
Cinema Moravské slovo 1931-11-20 270 100
Numbers Moravské slovo 1931-11-20 270 100
Programme Description (CZ) Začátek o 5, 7 a 9 hod., v neděli též o 3 hod. odp.: Lidové noviny 1931-11-20 582 100
Programme Description (CZ) Prodlouženo.: Moravské slovo 1931-11-24 272 100
Number of screenings Lidové noviny 1931-11-20 582 100