Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 20.11.1931

Start date
Fri 20. 11. 1931
End date
Fri 20. 11. 1931
Programme publishing date
Fri 20. 11. 1931
Programme Description (CZ)
Prodlouženo.
Od 20. listopadu 1931.
Začátek představení: 1/2 4 - 1/2 6 - 1/2 8 - 9 1/4 hod.
Předvádíme na nejlepší evropské zvukové aparatuře KLANGFILM.
Přijďte a shlédněte film GLORIA, který uvádí zvukový biograf BIO APOLLO.
Numbers
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1931-11-20: Lidové noviny 1931-11-20 582 100
Programme publishing date 1931-11-27: Moravské slovo 1931-11-27 275 100
Programme publishing date 1931-11-20: Moravské slovo 1931-11-20 270 100
Start date Moravské slovo 1931-11-20 270 100
Cinema Moravské slovo 1931-11-20 270 100
Numbers Moravské slovo 1931-11-20 270 100
Programme Description (CZ) Prodlouženo.: Moravské slovo 1931-11-27 275 100
Programme Description (CZ) Od 20. listopadu 1931. Začátek představení: 1/2 4 - 1/2 6 - 1/2 8 - 9 1/4 hod. Předvádíme na nejlepší evropské zvukové aparatuře KLANGFILM. Přijďte a shlédněte film GLORIA, který uvádí zvukový biograf BIO APOLLO.: Lidové noviny 1931-11-20 582 100