Kino Republika: 01.04.1932

Start date
Fri 01. 04. 1932
End date
Thu 07. 04. 1932
Programme publishing date
Fri 01. 04. 1932
Number of screenings
29
Cinema
Programme Description (CZ)
Začátky 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4. V neděli též o půl 11. hod. dopol.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1932-04-01: Moravské noviny 1932-04-01 77 100
Programme publishing date 1932-04-02: Lidové noviny 1932-04-02 169 100
Programme publishing date 1932-04-01: Moravské slovo 1932-04-01 64 100
Start date Moravské slovo 1932-04-01 64 100
End date Moravské slovo 1932-04-01 64 100
Numbers Moravské slovo 1932-04-01 64 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1932-04-02 169 100
Number of screenings Lidové noviny 1932-04-02 169 100