Kino Republika: 13.05.1932

Start date
Fri 13. 05. 1932
End date
Thu 19. 05. 1932
Programme publishing date
Fri 13. 05. 1932
Number of screenings
29
Cinema
Programme Description (CZ)
Začátky 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4 hod. V neděli též o 1/2 11 hod. dopol.
Prodlouženo.
Numbers
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1932-05-13: Moravské noviny 1932-05-13 113 100
Programme publishing date 1932-05-13: Lidové noviny 1932-05-13 244 100
Programme publishing date 1932-05-18: Moravské slovo 1932-05-18 96 100
Programme publishing date 1932-05-13: Moravské slovo 1932-05-13 94 100
Start date Lidové noviny 1932-05-13 244 100
End date Lidové noviny 1932-05-19 253 100
Numbers Moravské slovo 1932-05-13 94 100
Programme Description (CZ) Začátky 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4 hod. V neděli též o 1/2 11 hod. dopol.: Lidové noviny 1932-05-13 244 100
Programme Description (CZ) Prodlouženo.: Moravské slovo 1932-05-18 96 100
Number of screenings Lidové noviny 1932-05-13 244 100