Sibiř; Bio Zora; Bio Sibiř (2); Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia: 11.07.1933

Start date
Tue 11. 07. 1933
End date
Tue 11. 07. 1933
Programme publishing date
Tue 11. 07. 1933
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date Moravské slovo 1933-07-11 131 100
End date Moravské slovo 1933-07-11 131 100
Cinema Moravské slovo 1933-07-11 131 100
Numbers Moravské slovo 1933-07-11 131 100