Viktoria; Edison; Kino Dornych: 18.07.1933

Start date
Tue 18. 07. 1933
End date
Thu 20. 07. 1933
Programme publishing date
Tue 18. 07. 1933
Programme Description (CZ)
Všení den lid. ceny.
Letní ceny.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1933-07-18: Moravské slovo 1933-07-18 137 100
Programme publishing date 1933-07-18: Lidové noviny 1933-07-18 355 100
End date Moravské slovo 1933-07-18 137 100
Start date Lidové noviny 1933-07-18 355 100
Cinema Moravské slovo 1933-07-18 137 100
Numbers Moravské slovo 1933-07-18 137 100
Programme Description (CZ) Všení den lid. ceny.: Moravské slovo 1933-07-18 137 100
Programme Description (CZ) Letní ceny.: Lidové noviny 1933-07-18 355 100