Excelsior: 27.10.1933

Start date
Fri 27. 10. 1933
End date
Mon 30. 10. 1933
Programme publishing date
Fri 27. 10. 1933
Cinema
Programme Description (CZ)
Od 27. t. m. do odvolání.
Lidové ceny.
Sources
Moravské slovo
Lidové noviny