Lidové kino; Volks Kino; Lípa; Lido bio; Lidové bio; Lidový Biograf: 12.06.1928

Start date
Tue 12. 06. 1928
End date
Thu 14. 06. 1928
Programme publishing date
Tue 12. 06. 1928
Number of screenings
6
Programme Description (CZ)
Od 12. do 16. června. Hraje se denně (mimo pátek) o 7. a 9. hodině. V neděli a svátky o 1/2 5., 6., 1/2 8. a 9. hodině.
Programme Description (DE)
Vom 12. bis 14. Juni 1928:
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1928-06-12: Volksfreund 1928-06-12 138 100
Programme publishing date 1928-06-12: Rovnost 1928-06-12 162 100
Start date Volksfreund 1928-06-12 138 100
End date Volksfreund 1928-06-12 138 100
Cinema Volksfreund 1928-06-12 138 100
Numbers Volksfreund 1928-06-12 138 100
Programme Description (DE) Volksfreund 1928-06-12 138 100
Programme Description (CZ) Rovnost 1928-06-12 162 100
Number of screenings Rovnost 1928-06-12 162 100