Kapitol; Elite Kino: 05.02.1942

Start date
Fri 06. 02. 1942
End date
Thu 19. 02. 1942
Programme publishing date
Thu 05. 02. 1942
Number of screenings
44
Programme Description (CZ)
Uvadí po prvé v Brně UFA KAPITOL.
Velký úspěch II. týden.
Ode dneška! Denně: 15.30, 18, 20.30 hod., v neděli též 10 hod.
Programme Description (DE)
Täglich 15.30, 18, 20.30 Uhr. Sonntag auch 10 Uhr vorm.
Ab Freitag, dem 6. Feber 1942
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1942-02-05: Brünner Abendblatt 1942-02-05 100
Programme publishing date 1942-02-06: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-02-06 37 100
Programme publishing date 1942-02-06: Moravské slovo 1942-02-06 31 100
Start date Moravské slovo 1942-02-06 31 100
End date Moravské slovo 1942-02-19 42 100
Cinema Moravské slovo 1942-02-06 31 100
Numbers Moravské slovo 1942-02-06 31 100
Programme Description (CZ) Uvadí po prvé v Brně UFA KAPITOL.: Moravské noviny 1942-02-07 32 100
Programme Description (CZ) Velký úspěch II. týden.: Moravské slovo 1942-02-13 37 100
Programme Description (CZ) Ode dneška! DCDEně: 15.30, 18, 20.30 hod., v neděli též 10 hod.: Moravské slovo 1942-02-06 31 100
Programme Description (DE) Täglich 15.30, 18, 20.30 Uhr. Sonntag auch 10 Uhr vorm.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-02-06 37 100
Programme Description (DE) Ab Freitag, dem 6. Feber 1942: Brünner Abendblatt 1942-02-05 100
Number of screenings Moravské slovo 1942-02-06 31 100