The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 10.04.1942

Start date
Fri 10. 04. 1942
End date
Thu 16. 04. 1942
Programme publishing date
Fri 10. 04. 1942
Number of screenings
22
Programme Description (CZ)
15, 17.30, 20, v neděli též 10 hod. dop.
Programme Description (DE)
Täglich 3, 1/2 6, 8, So 10 Uhr vorm.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1942-04-10: Moravské slovo 1942-04-10 85 100
Programme publishing date 1942-04-10: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-04-10 99 100
Start date Moravské slovo 1942-04-10 85 100
End date Moravské slovo 1942-04-16 90 100
Cinema Moravské slovo 1942-04-10 85 100
Numbers Moravské slovo 1942-04-10 85 100
Programme Description (CZ) Moravské slovo 1942-04-10 85 100
Programme Description (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-04-10 99 100
Number of screenings Moravské slovo 1942-04-10 85 100