Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 04.02.1944

Start date
Fri 04. 02. 1944
End date
Thu 24. 02. 1944
Programme publishing date
Fri 04. 02. 1944
Number of screenings
69
Cinema
Programme Description (CZ)
III. týden! Zítra naposled! Od pátku premiéra čes. filmu U pěti veverek. Předprodej vstupenek již dnes!
III. týden! Dnes naposled!
Ohromný úspěch! III. týden prodlouženo!
3/4 4, 6, 1/4 9. V ned. též 1/2 11 a 3/4 2.
Pro ohromný úspěch prodlužujeme 2. týden
Programme Description (DE)
3. Woche prolongiert!
Heute! Beginn: 3/4 4, 6, 1/2 9. Sonntag auch um 1/2 11 und 1/2 2 Uhr - Jugendverbot!
2. Woche prolongiert!
Field Source Date Note Confidence level [%]
Audience Jugendverbot: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1944-02-04 34 100
Audience mládeži nepřístupné: Moravské slovo 1944-02-04 29 100
Cinema Moravské slovo 1944-02-04 29 100
Number of screenings Moravské slovo 1944-02-04 29 100