12 křesel

Title (CZ)
12 křesel
Number Description (CZ)
Vlasta Burian ve veselohře natáčené za spolupráce polských herců.
Česko-polský dialog.
Vl. Burian
Vlasta Burian
Genre
Field Source Date Note Confidence level [%]
Genre Lidové noviny 1933-09-19 471 100
Number Description (CZ) Vlasta Burian ve veselohře natáčené za spolupráce polských herců. Česko-polský dialog.: Lidové noviny 1933-09-19 471 100
Number Description (CZ) Vl. Burian: Moravské slovo 1933-10-20 205 100
Number Description (CZ) Vlasta Burian: Moravské noviny 1935-02-26 48 100
Title (CZ) Moravské slovo 1933-10-20 205 100