Advokát chudých / Advokat der Armen; Anwalt der Armen, Der

Title (CZ)
Advokát chudých
Title (DE)
Advokat der Armen
Anwalt der Armen, Der
Number Description (CZ)
Největší český velkofilm. Otomar Korbelář
Korbelář, Brožová, Plachta
197036
Korbelář
Field Source Date Note Confidence level [%]
Genre Český film: Moravské slovo 1941-12-23 302 100
Genre největší český velkofilm: Moravské slovo 1941-10-04 234 100
Number Description (CZ) Největší český velkofilm. Otomar Korbelář: Moravské slovo 1941-10-04 234 100
Number Description (CZ) Korbelář, Brožová, Plachta: Moravské slovo 1941-12-13 294 100
Number Description (CZ) 197036: Moravské noviny 1944-04-01 91 100
Number Description (CZ) Korbelář: Moravské slovo 1942-08-08 187 100