Děvčata v uniformě / Mädchen in Uniform; Hundert Mädchen

Název (CZ)
Děvčata v uniformě
Název (DE)
Mädchen in Uniform
Hundert Mädchen
Popis čísla (CZ)
Film bez mužů., podle divadelní hry >Včera a dnes<.
Dorothea Vicková, H. Thieleová, Emilin Unda.
Něm. mluva - český překlad.
Nejvýznamnější film sezony.
Dorothea Wiecková, Hertha Thielová, režie prof. Carl Froelich.
Popis čísla (DE)
Gertha Thiele, Dorothea Wieck.
167764
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Popis čísla (DE) Gertha Thiele, Dorothea Wieck.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-01-13 72 100
Popis čísla (CZ) Film bez mužů., podle divadelní hry &gt;Včera a dnes&lt;. Dorothea Vicková, H. Thieleová, Emilin Unda. Něm. mluva - český překlad.: Lidové noviny 1932-02-05 65 100
Popis čísla (CZ) Nejvýznamnější film sezony.: Lidové noviny 1932-06-10 293 100
Popis čísla (CZ) Dorothea Wiecková, Hertha Thielová, režie prof. Carl Froelich.: Moravské slovo 1942-03-13 61 100
Název (DE) Mädchen in Uniform: Volksfreund 1932-02-12 37 100
Název (DE) Hundert Mädchen: Volksfreund 1932-02-05 31 100
Název (CZ) Lidové noviny 1932-02-05 65 100