Dobrodružství vlajkového poručíka v Šanghaji / Abenteuer eines Flaggenofiziers in Shanghai

Název (CZ)
Dobrodružství vlajkového poručíka v Šanghaji
Název (DE)
Abenteuer eines Flaggenofiziers in Shanghai
Popis čísla (CZ)
Námořní drama o 8 jednáních. V hlavní úloze Henry Edvards.
Dobrodružný, napínavý a veselý film z anglického námořnického života. Zajímavé výjevy na bitevní lodi, vyzvědačská doupata, špionáž a kontra-špionáž, zoufalý zápas Evropanů s čínskými vzbouřenci...a v tak pestrém prostředí odehrává se vzrušující románek lásky.
Popis čísla (DE)
Seedrama in 8 Akten. - In der Hauptrolle HENRY EDVARDS.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr dobrodružný film: Rovnost 1928-12-04 305 100
Žánr námořní drama: Rovnost 1929-01-25 17 100
Žánr Seedrama: Rovnost 1929-01-25 17 100
Popis čísla (DE) Rovnost 1929-01-25 17 100
Popis čísla (CZ) Námořní drama o 8 jednáních. V hlavní úloze Henry Edvards. : Rovnost 1929-01-25 17 100
Popis čísla (CZ) Dobrodružný, napínavý a veselý film z anglického námořnického života. Zajímavé výjevy na bitevní lodi, vyzvědačská doupata, špionáž a kontra-špionáž, zoufalý zápas Evropanů s čínskými vzbouřenci...a v tak pestrém prostředí odehrává se vzrušující románek lásky.: Rovnost 1928-12-04 305 100
Název (DE) Rovnost 1929-01-25 17 100
Název (CZ) Rovnost 1929-01-25 17 100